Istilah
Uretra.

Arti
Aliran kandung kemih ke luar.